Základní škola: 725 874 611

Mateřská škola: 725 874 590

Družina: 725 874 741

Školní jídelna: 725 874 520

Jídelna

Kontaktní informace

Odpovědná kuchařka: R. Škaldová
Vedoucí ŠJ: J.Holčíková

Tel: 725 874 520

E-mail: jidelna.provodovsonov@gmail.com

Číslo účtu: 131-1190150257/0100

Ceny obědů určuje Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Přihlašování, odhlašování a placení obědů

  • obědy se v případě absence dítěte odhlašují zásadně jeden den předem,
  • a to od 8. 00 do 12. 00 hodin v kanceláři ŠJ v Šonově nebo telefonicky lze i elektronicky na webu.Strávníci se budou přihlašovat 10.ti místným kódem, platí pro MŠ  a ZŠ.
  • kontakt : 725 874 520
  • za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje
  • v případě nemoci dítěte si v první den rodiče mohou stravu vyzvednout, v další dny již ne!
  • v době nepřítomnosti dítěte ve škole nemá strávník nárok na oběd za sníženou cenu
  • dle vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb.,§ 2 odst. 7, § 4 odst. 9
  • obědy lze vyzvednout jen do vlastních nádob, jídlonosičů, a to řádně vymytých!
  • výdejní doba je od 12.00 do 12.30 hodin.
  • peníze za stravné budou vybírány pouze bankovním převodem

Ceny stravného

Prosím o včasné navýšení trvalých příkazů a dostatečný limit pro inkasní platby vždy do 15.tého.

Děti MŠ 3-6 let celý den 55,- Kč – do oběda 44,- Kč

Děti MŠ 7-10 let celý den 59,- Kč – do oběda 48,- Kč

Žáci ZŠ 7-10 let 42,- Kč

Žáci ZŠ 11–14 let 45,- Kč

Zaměstnanci 45,- + příspěvek FKSP 30,-

Doporučené zálohové platby pro strávníky v kategoriích:

ZŠ všichni stravovaní 910,- Kč zaměstnanci 500,-Kč

MŠ předškoláci bez školného 1000,- Kč

MŠ děti + 350,- Kč školné 1 350,- Kč  ( platby si každý strávník hlídá sám , aby nedocházelopřeplatkům ale i nedoplatkům. )

Kde nás najdete

Základní škola

Telefon: 725 874 611

E-mail: info@zsprovodovsonov.cz

Adresa: Provodov 6, Provodov - Šonov

Mateřská škola

Telefon: 725 874 590

E-mail: msprovodovsonov@gmail.com

Adresa MŠ a Jídelny: Šonov 140, Provodov - Šonov

Partneři

logo_esf009208eu-msmt-barevnecs-financovano-evropskou-unii_posnpo-pngvolejbalove-centrumddm-stonozkastažený souborsvet-nekonci-za-vratky-cvicime-se-zviratky