Základní škola: 725 874 611

Mateřská škola: 725 874 590

Družina: 725 874 741

Školní jídelna: 725 874 520

Školní družina

Úvodní stránka > Školní družina

Poslání školní družiny

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 111/2022 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Školní družina nabízí činnost zaměřenou na rozvoj tvořivosti dětí, estetického cítění, připomínání si kulturních tradic a vytváření pěkného společenství, na relaxaci a aktivní odpočinek. Děti mohou využívat pestrou nabídku zájmových kroužků. Např.: flétna, dramatický kroužek, florbal, a jiné.

Děti jsou vedeny k sociálnímu cítění, k pomáhání slabším kamarádům. Nezanedbatelnou pozornost také věnujeme ochraně přírody a ekologii.

O školní družině

Školní družina má k dispozici nově postavenou budovu vedle školy, tělocvičnu, školní zahradu a nově opravené hřiště. Družinové aktivity jsou zaměřeny na aktivní odpočinek, zájmové aktivity, pohybové hry a rozvíjení zručnosti. Snažíme se co nejvíce pobývat venku na čerstvém vzduchu. Zde mají žáci možnost využít zahradu kolem školy, ale i prolézačky na obecním dětském hřišti nebo pod Orelnou. Hrají pohybové hry, v zimě jezdí na bobech, saních, staví sněhuláky a jiné stavby ze sněhu. Pro cíle vycházek využíváme i blízký les Mnichovec nebo blízkou přehradní nádrž Rozkoš. Jezdíme i do okolí Nového Města nad Metují.

Kde nás najdete

Základní škola

Telefon: 725 874 611

E-mail: info@zsprovodovsonov.cz

Adresa: Provodov 6, Provodov - Šonov

Mateřská škola

Telefon: 725 874 590

E-mail: msprovodovsonov@gmail.com

Adresa MŠ a Jídelny: Šonov 140, Provodov - Šonov

Partneři

logo_esf009208eu-msmt-barevnecs-financovano-evropskou-unii_posnpo-pngvolejbalove-centrumddm-stonozkastažený souborsvet-nekonci-za-vratky-cvicime-se-zviratky