Základní škola: 725 874 611

Mateřská škola: 725 874 590

Družina: 725 874 741

Školní jídelna: 725 874 520

Informace o MŠ

Mateřská škola je součástí Základní školy Provodov - Šonov a zřizovatelem je obec Provodov - Šonov. Je umístěna v části obce Šonov, za obecním úřadem.

Naše mateřská škola je dvoutřídní a maximální kapacita je 50 dětí.

Vzdělávání

Platným dokumentem mateřské školy je školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem „ Beruška a Včelka je náš kamarád“. Vzdělávací nabídka je rozšířena o plavecký a lyžařský výcvik a sportovní kroužek. Hlavním cílem naší práce je snaha dovést každé dítě k jeho maximálnímu možnému rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti v prostředí bez stresu, napětí a nejistoty. Vytvářením vzájemné důvěry, tolerance a ohleduplnosti mezi dětmi a dospělými, a dětmi navzájem, chceme dětem umožnit prožívat dobrodružství, ale i obyčejné věci.

Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Touto formou a na základě aktivní účasti dítěte chceme naplňovat konkrétní vzdělávací cíle a snažit se, aby děti získaly potřebné klíčové kompetence.

Pozitivní vliv na vzdělávání mají velmi dobré personální podmínky. Všechny pedagogické pracovnice jsou odborně kvalifikované. Profesní rozvoj pracovnic je podporován rovnoměrně, učitelky včetně vedoucí učitelky, absolvují obsahově hodnotné semináře, které jim umožňují prohlubovat znalosti o metodách a formách předškolního vzdělávání.

Naším dlouhodobým záměrem je směřovat k tomu, aby dítě, které odchází z mateřské školy, bylo maximálně rozvinuto na základě svých možností, schopností a zájmů, aby mohlo prožít plnohodnotný, smysluplný a zdravý život. Chceme umožňovat dětem vyrůstat v samostatné, sebevědomé a přesto ohleduplné lidi.

Režim dne

Mateřská škola se odemyká v 6:30 a zamyká v 16:00.

Předškolní vzdělávání dětí probíhá v jednotlivých třídách v níže uvedeném denním režimu. Časové rozvržení činností je pouze orientační a odvíjí se od aktuální situace.

Aktivita Berušky i Včeličky
Ranní hry /individuální péče 6:30 - 8:00
Pohybové aktivity 8:00 - 8:30
Hygiena, přesnídávka 8:30 - 9:00
Dopolední blok činností 9:00 - 9:30
Příprava a pobyt venku 9:30 - 11:30
Hygiena, oběd 11:30 - 12:00
Odpočinek, hygiena 12:00 – 14:00
Aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku 13:15 – 14:00
Hygiena, odpolední svačina 14:00 - 14:30
Odpolední činnosti 14:30 - 16:00

Povinné předškolní vzdělávání probíhá od 8:00 do 12:00 hodin.

Kde nás najdete

Základní škola

Telefon: 725 874 611

E-mail: info@zsprovodovsonov.cz

Adresa: Provodov 6, Provodov - Šonov

Mateřská škola

Telefon: 725 874 590

E-mail: msprovodovsonov@gmail.com

Adresa MŠ a Jídelny: Šonov 140, Provodov - Šonov

Partneři

logo_esf009208eu-msmt-barevnecs-financovano-evropskou-unii_posnpo-pngvolejbalove-centrumddm-stonozkastažený souborsvet-nekonci-za-vratky-cvicime-se-zviratky